Etymologie

Previous
Next

Etymologie

Het woord permacultuur ontstaat door een combinatie van de woorden “permanent” en “landbouw”. Het is dus in een eerste instantie een duurzamere manier van landbouwproductie. Het concept van ‘permacultuur’ is sindsdien echter veel verder uitgebreid en heeft betrekking op meer dan enkel groentepraktijken. Het is een levensfilosofie en verwijst naar de kunst van het menselijk ecosysteembeheer, geïnspireerd door de werking van de natuur zelf, die niet alleen de zorg voor de natuur en het land omvat, maar ook de habitat, de technologie, het onderwijs, de gezondheid en de economie.

Vandaag de dag is er één zeer duidelijk observatie op te merken: de huidige modellen, of het nu gaat om landbouw-, economische of sociale modellen, zijn niet gegrond op een duurzame levenswijze. Ze putten de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen uit die essentieel zijn voor ons overleven.

We moeten bijgevolg andere mogelijkheden vinden om onze toekomst en die van de overige levende wezens waarmee we de planeet delen, veilig te stellen.

Permacultuur is zonder twijfel een krachtig instrument dat we tot onze beschikking hebben om deze omgeving te helpen regenereren. Het stelt ons in staat om uit onze huidige piramidale voorstelling van het evenwicht op aarde te komen: roofdieren aan de top, met planten en micro-organismen aan de basis. Deze visie leidt tot een notie van superioriteit. OMaar we weten nu dat alle elementen van de keten van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar verbonden zijn, in een cirkelvormig en niet een piramidaal systeem: als we de cirkel doorbreken, vervalt alles.