Etymologie

Vorige slide
Volgende slide

Etymologie

Het woord permacultuur ontstaat door een combinatie van de woorden “permanent” en “landbouw”. Het is dus in een eerste instantie een duurzamere manier van landbouwproductie. Het concept van ‘permacultuur’ is sindsdien echter veel verder uitgebreid en heeft betrekking op meer dan enkel groentepraktijken. Het is een levensfilosofie en verwijst naar de kunst van het menselijk ecosysteembeheer, geïnspireerd door de werking van de natuur zelf, die niet alleen de zorg voor de natuur en het land omvat, maar ook de habitat, de technologie, het onderwijs, de gezondheid en de economie.

Vandaag de dag is er één zeer duidelijk observatie op te merken: de huidige modellen, of het nu gaat om landbouw-, economische of sociale modellen, zijn niet gegrond op een duurzame levenswijze. Ze putten de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen uit die essentieel zijn voor ons overleven.

We moeten bijgevolg andere mogelijkheden vinden om onze toekomst en die van de overige levende wezens waarmee we de planeet delen, veilig te stellen.

Permacultuur is zonder twijfel een krachtig instrument dat we tot onze beschikking hebben om deze omgeving te helpen regenereren. Het stelt ons in staat om uit onze huidige piramidale voorstelling van het evenwicht op aarde te komen: roofdieren aan de top, met planten en micro-organismen aan de basis. Deze visie leidt tot een notie van superioriteit. OMaar we weten nu dat alle elementen van de keten van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar verbonden zijn, in een cirkelvormig en niet een piramidaal systeem: als we de cirkel doorbreken, vervalt alles.

Vorige slide
Volgende slide

Gereedschap en meubilair

 • Omheiningen/poorten
 • Hutten/Poolhouses
 • Kassen
 • Insectenhotels
 • Verlichting
 • Plantenbakken/tuinbakken
 • Ijzerwerk: arcades, hekwerken, hellingen, enz.
 • Privé- en stadsmeubilair
 • Kinderspelletjes
 • Gazonmaaierinstallatie
Vorige slide
Volgende slide

Analyse

Analyse van uw wensen, de topografie en bijzonderheden van de plaats (oriëntatie, heersende wind, bestaande elementen), de tijd die u erin kunt investeren en uw budget.

Vorige slide
Volgende slide

Voorproject

Er wordt een voorbereidend project ontwikkeld dat de volgende zaken inhoudt:

 • Een systeem dat het meest geschikt is voor uw manier van leven
 • Terrassen en rustplaatsen op de meest geschikte plaatsen
 • Voedingsruimten (moestuin, boomgaard, kippenhok, …)
 • Beplantingen die een echt ecosysteem zullen vormen dat de fauna verwelkomt, met verschillende lagen van vegetatie, verspreide bloeiperiodes, mellifere planten,enz.
Vorige slide
Volgende slide

Aanpassing

Na de presentatie van het voorontwerp wachten we uw feedback en opmerkingen af, we bespreken deze samen om te bepalen welke wijzigingen eventueel moeten worden aangebracht bij het afronden van uw project.

  Vorige slide
  Volgende slide

   Slotproject

  Presentatie van het volledige project met kleuring, indicatie van de niveaus, voorstel van materialen, massa-plan van de plantages en budgettering van elk item.

  Tijdens de realisatie van de ruwbouw beginnen we met het maken van het gedetailleerde beplantingsplan met fotopresentatie.

  Vorige slide
  Volgende slide

  Structurele werkzaamheden

  • Grondverzet en nivellering
  • Afwatering
  • Waterdichtheid
  • Drainage
  • Lage wanden/steunpunten
  • Trappen
  • Grenzen
  • Bestratingen/straatstenen
  • Alle soorten bekledingen: natuursteen, beton, hout, grind, asfalt, enz.
  • Houten zijpanelen en banken
  • Plantengineering: driedimensionale matten, wilgentenen, schanskorven, geotextiel, enz.
  Vorige slide
  Volgende slide

  Water

  • Waterpartijen/meubilair
  • Zwembad: klassiek of naturel
  • Regenwateropvang: waterreservoirs, hydrofoons, efemere vijvers, enz.
  • Oppervlaktewaterbeheer: waternetten, geulen, geulen, afvoerputten, enz.
  • Automatische sprinklers
  • Installatie van Oyas
  Vorige slide
  Volgende slide

  Planten

  Onze landschapsarchitecten selecteren de planten zorgvuldig om een gediversifieerd en evenwichtig geheel te creëren op het vlak van de verspreiding van de bloei, de hardnekkige structuren in de winter en met respect voor het milieu.

  • Sierteelt van verschillende lagen: struiken, hagen, vaste planten, grassen, bodembedekkers…
  • Honingplantages, inheems, vruchtbaar voor vogels
  • Verzorgende plantages: boomgaarden, bessenstruiken, moestuin
  • Het planten van grote bomen
  • Groene daken
  • Bloemrijke weiden
  • Gras in zaad of op rollen
  • Slachten/Snijden
  Vorige slide
  Volgende slide

  What doen we ?

  Hier vindt u een overzicht van onze rol in het ontwerp van uw permacultuurtuin, volgens de O.G.B.E.D.I.O.-methode:

  Observatie

  Wij observeren de topografie van uw land, eventuele waterzakken, microklimaten, wegen en gebouwen, schaduwen, etc…

  Grenzen

  We houden rekening met de externe omgeving van uw land (cultuurgebieden, bos, dorp, naburige tuinen, wetlands, enz…) en passen ons project daarop aan.

  Bronnen

  We passen het project aan in functie van de beschikbare middelen die we waarderen: energiebronnen (zonneschijn, waterbeheer en -opslag, hout, …), het aantal familieleden die zich in de tuin wensen te engageren, de tijd die ze ter beschikking hebben, financiële beperkingen, …

  Evaluatie

  We analyseren uw project in zijn geheel en haalbaarheid en we stellen oplossingen voor die zijn aangepast aan uw wensen, uw behoeften, maar ook aan uw middelen.

  Design

  Het is nu tijd om uw tuin te ontwerpen door hem zo goed mogelijk te integreren:

  • Aangepaste stromen en circulatie
  • Een ecosysteem waarin alle elementen onderling afhankelijk zijn van elkaar
  • Beplanting van verschillende lagen: bomen, struiken, vaste planten, grassen en bodembedekkers
  • Gediversifieerde, honing dragende, verspreidende bloeiende en vruchtdragende planten voor de vogels.
  • Waterpunten en aquatische ecosystemen om de komst van dieren aan te moedigen die waardevolle bondgenoten zullen zijn voor de natuurlijke bestrijding van ongedierte.
  • Groentetuin, serre, boomgaard, bessenstruiken, klimmende fruitbomen
  • Beheersing van de heersende winden: het opzetten van hagen, hetzij gesnoeid, hetzij vrijstaand.
  • De ontvangst van de fauna (hotel met insecten, nestkastjes, gîtes voor egels, amfibieën, etc.).
  Implementatie

  We voeren uw project uit en stellen een actieplan op: met wat, met wie, waar, wanneer, hoe.

  Onderhoud

  Wij begeleiden u bij het onderhoud van uw tuin, wij zorgen voor organische mest en mulching, wij beheren de recyclage van organisch afval: bladeren, versnipperd snoeiafval, gemaaid gras, …, “Niets gaat verloren, alles wordt getransformeerd”. Wij bieden u ook oplossingen in overeenstemming met de specifieke kenmerken van uw tuin.

  Wilt u meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw vragen te stellen en samen uw permacultuurproject te bespreken.

  Vorige slide
  Volgende slide

  Grasveld & bloemenweiden

  • Maaien en mulchen
  • Inzameling en verwijdering
  • Amendement
  • Scarificatie
  • Herkauwing
  • Robot gazonmaaier
  Vorige slide
  Volgende slide

  Aanplanting

  • Schoffelen
  • Schoonmaken
  • Snoeien en knippen
  • Amendement
  • Verschillende zorg
  • Automatisch sprinklersysteem
  • Opvolging van groentuin
  Vorige slide
  Volgende slide

  Minerale oppervlakken

  • Schoonmaken
  • Warmte of manuele behandeling

  Gedifferentieerd beheer

  Gedifferentieerd beheerbeheer maakt deel uit van een duurzame ontwikkelingsaanpak en maakt het mogelijk om een evenwicht te vinden tussen de ontvangst door het publiek en de ontwikkeling van de biodiversiteit.

  Henrion Landscapers staat dicht bij de natuur en is zich bewust van de ecologische uitdagingen en wil een eco-verantwoordelijke houding aannemen in haar benadering van het werk.

  Levendige en interactieve groene zones creëren de mogelijkheid tot contact tussen mensen. Deze interacties zijn een manier om deel te nemen aan het leven van het bedrijf. Deze kwaliteitsgroene ruimten dragen ook bij aan de gezondheid, het verminderen van stress, het bevorderen van buitenactiviteiten en het verbeteren van de werksfeer van de werknemers. Een serene, kalmerende, levensbevorderende werkomgeving is een garantie voor kwaliteitswerk en menselijkheid.

  Deze ruimtes worden dragers en etalages voor milieubewustzijn en ontwikkeling die de waarden van het bedrijf uitvergroten. Het bedrijf kan een eco-burger wordendoor zijn personeel aan te moedigen de aanpak van het bedrijf thuis na te bootsen.

  Een gedifferentieerd beheer beantwoordt dus aan een behoefte om essentiële begrippen (kennis en werking van de bodem, de planten en de fauna) die voordien vergeten waren, opnieuw te leren kennen.

  De uitvoering ervan is ook een vector voor een nieuwe kijk op de kunst van het tuinieren. Het is een kwestie van verbreding en vernieuwing van de vaardigheden van de landschapsspelers in het licht van de milieu-uitdagingen.

  Gestion différenciée potager d'entreprise

  Maatschappelijke vraagstukken

  • Het verbeteren van de woon- en werkomgeving
  • Bevorderen van de relaties tussen collega’s
  • Balans tussen publieke ontvangst en biodiversiteit
  • Bewustmaking van het grote publiek ten aanzien van het milieu
  Gestion-differenciee-Enjeux-environnementaux-Henrion-2

  Milieuvraagstukken

  • Behoud en verrijking van de biodiversiteit
  • Beperking van energie en geluidsoverlast
  • Recycling van afval / mulching
  • Minder maaien, meer bloemenweide
  • Besparing van water
  • Vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
  gestion différenciée entretien

  Economische vraagstukken

  • Het imago van het bedrijf verbeteren
  • Eco-burgerbedrijf = showcase en ondersteuning voor bewustwording
  • Milieuopleiding die de waarde van de site verhoogt
  • Kostengedreven aanpak die de kosten van het onderhoud geleidelijk terugdringt.
  Vorige slide
  Volgende slide

  Etymologie

  Het woord permacultuur ontstaat door een combinatie van de woorden “permanent” en “landbouw”. Het is dus in een eerste instantie een duurzamere manier van landbouwproductie. Het concept van ‘permacultuur’ is sindsdien echter veel verder uitgebreid en heeft betrekking op meer dan enkel groentepraktijken. Het is een levensfilosofie en verwijst naar de kunst van het menselijk ecosysteembeheer, geïnspireerd door de werking van de natuur zelf, die niet alleen de zorg voor de natuur en het land omvat, maar ook de habitat, de technologie, het onderwijs, de gezondheid en de economie.

  Vandaag de dag is er één zeer duidelijk observatie op te merken: de huidige modellen, of het nu gaat om landbouw-, economische of sociale modellen, zijn niet gegrond op een duurzame levenswijze. Ze putten de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen uit die essentieel zijn voor ons overleven.

  We moeten bijgevolg andere mogelijkheden vinden om onze toekomst en die van de overige levende wezens waarmee we de planeet delen, veilig te stellen.

  Permacultuur is zonder twijfel een krachtig instrument dat we tot onze beschikking hebben om deze omgeving te helpen regenereren. Het stelt ons in staat om uit onze huidige piramidale voorstelling van het evenwicht op aarde te komen: roofdieren aan de top, met planten en micro-organismen aan de basis. Deze visie leidt tot een notie van superioriteit. OMaar we weten nu dat alle elementen van de keten van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar verbonden zijn, in een cirkelvormig en niet een piramidaal systeem: als we de cirkel doorbreken, vervalt alles.

  Vorige slide
  Volgende slide

  Goede gewoontes

  Het besparen van water, een steeds schaarser wordend goed

  Installeer regenwateropvangsystemen, draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, …

  Probeer de productie van afval te verminderen en dus geleidelijk aan naar nul afval gaan.
  • Beperk het gebruik van verpakkingen uit kunststoffen, met name wegwerpverpakkingen (plastic swabs, stro, bekertjes, enz.).
  • Vermijd frisdrank in blikjes en plastic flessen en gebruik leidingwater.
  • Koop in bulk met herbruikbare verpakkingen: rijst en pasta, granen, gedroogd fruit, kruiden, chocolade, azijn, olie, kaas, vlees, shampoo, afwasmiddel, etc…
  Verander uw eetgewoonten
  • Probeer de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen. Deze vergen namelijk veel meer grondstoffen om te produceren.
  • Geef de voorkeur aan seizoensgebonden, lokaal en biologisch geteelde groenten en fruit.
  Maak uw eigen cosmetische producten, wasserij, huishoudelijke schoonmaakproducten, enz.

  op basis van producten die gezonder zijn voor mens en milieu (witte azijn, zeep van Marseille en zwarte zeep, bicarbonaat, etherische oliën, …)

  Geef voorkeur aan edele en natuurlijke materialen.
  Behandel jezelf zoveel mogelijk met fytotherapie en etherische oliën.
  Geef voorkeur aan korte verplaatsingen te voet of met de fiets.
  Beperk niet-essentiële aankopen tijdschriften, decoratie, kleding en schoenen, … en probeer te streven naar eenvoud.

  3 pilaren van permacultuur

  Zorg voor de natuur

  van het zichtbare (bodem, water, …) tot het onzichtbare (atmosfeer, micro-organismen, …), probeer samen te werken tegen de natuur in plaats van haar tegen te werken.

  Het verzorgen van mensen

  Kom uit je virtuele wereld, breng tijd door met je kinderen, deel met hen deze opvatting van het leven, neem de tijd om te vertragen, maak een verbinding op lokaal niveau door middel van spannende projecten (het beheer van een natuurgebied, een gemeenschappelijke moestuin, vergroening van een wijk, behoud van amfibieën, …).

  Herverdeling van de overschotten

  Het delen van gewasoverschotten, informatie, filosofie, helpt ook om een link te leggen rond positieve elementen.