Gedifferentieerd beheer

Gedifferentieerd beheer

Gedifferentieerd beheerbeheer maakt deel uit van een duurzame ontwikkelingsaanpak en maakt het mogelijk om een evenwicht te vinden tussen de ontvangst door het publiek en de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Henrion Landscapers staat dicht bij de natuur en is zich bewust van de ecologische uitdagingen en wil een eco-verantwoordelijke houding aannemen in haar benadering van het werk.

Levendige en interactieve groene zones creëren de mogelijkheid tot contact tussen mensen. Deze interacties zijn een manier om deel te nemen aan het leven van het bedrijf. Deze kwaliteitsgroene ruimten dragen ook bij aan de gezondheid, het verminderen van stress, het bevorderen van buitenactiviteiten en het verbeteren van de werksfeer van de werknemers. Een serene, kalmerende, levensbevorderende werkomgeving is een garantie voor kwaliteitswerk en menselijkheid.

Deze ruimtes worden dragers en etalages voor milieubewustzijn en ontwikkeling die de waarden van het bedrijf uitvergroten. Het bedrijf kan een eco-burger wordendoor zijn personeel aan te moedigen de aanpak van het bedrijf thuis na te bootsen.

Een gedifferentieerd beheer beantwoordt dus aan een behoefte om essentiële begrippen (kennis en werking van de bodem, de planten en de fauna) die voordien vergeten waren, opnieuw te leren kennen.

De uitvoering ervan is ook een vector voor een nieuwe kijk op de kunst van het tuinieren. Het is een kwestie van verbreding en vernieuwing van de vaardigheden van de landschapsspelers in het licht van de milieu-uitdagingen.

Gestion différenciée potager d'entreprise

Maatschappelijke vraagstukken

 • Het verbeteren van de woon- en werkomgeving
 • Bevorderen van de relaties tussen collega’s
 • Balans tussen publieke ontvangst en biodiversiteit
 • Bewustmaking van het grote publiek ten aanzien van het milieu
Gestion-differenciee-Enjeux-environnementaux-Henrion-2

Milieuvraagstukken

 • Behoud en verrijking van de biodiversiteit
 • Beperking van energie en geluidsoverlast
 • Recycling van afval / mulching
 • Minder maaien, meer bloemenweide
 • Besparing van water
 • Vermindering van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
gestion différenciée entretien

Economische vraagstukken

 • Het imago van het bedrijf verbeteren
 • Eco-burgerbedrijf = showcase en ondersteuning voor bewustwording
 • Milieuopleiding die de waarde van de site verhoogt
 • Kostengedreven aanpak die de kosten van het onderhoud geleidelijk terugdringt.